Disponujeme vlastnou databázou skúsených pracovníkov, ktorí sa už podieľali na projektoch našej spoločnosti alebo na projektoch materskej spoločnosti Weld-Mont, no rovnako vítame nových pracovníkov. Disponujeme vlastnými výrobnými priestormi, kde tiež vykonávame zváračské skúšky nových záujemcov na pozíciu zváraš, zámočník, potrubár a pod.

Aplikáciou našich skúseností v spojení s dôkladným výberom pracovníkov zabezpečíme, že nami sprostredkovaní pracovníci spĺňajú profesijné požiadavky klienta v plnej miere. K predstavám našich klientov pristupujeme individuálne a nami navrhnuté riešenia spolupráce zohľadňujú špecifické požiadavky.


leží nám na každom klientovi, preto pristupujeme ku každej spolupráci individuálne, aby sme dokázali vyhovieť všetkým požiadavkám. Dávame si záležať na budovaní dobrých obchodných vzťahov s našimi klientmi, aby neváhali vždy sa na nás obrátiť a s dôverou sa spoľahnúť na našu prácu.

Čas sú peniaze a my si to plne uvedomujeme. Preto radi pre Vás vykonáme nábor pracovníkov, poskytneme Vám tých najvhodnejších kandidátov, ktorí môžu hneď začať pracovať na vašom projekte či vo výrobe.

Spolupráca s personálnou agentúrou býva veľkým odľahčením a úsporou času a tým aj financií.

Našim cieľom je zachovať si dobré meno spoločnosti, preto konáme ľudsky, profesionálne a otvorene.

Aj to sú dôvody, prečo naši pracovníci radi s nami spolupracujú dlhodobo a dôkazom toho sú tiež dlhoročné spolupráce s klientmi, ktorí sú našou najlepšou reklamou.


KROKY K ROZŠÍRENIU VÁŠHO TÍMU:
1. DOPYT – KLIENT ŠPECIFIKUJE SVOJE POŽIADAVKY
2. CENOVÁ PONUKA – ZASLANIE NAŠEJ CENOVEJ PONUKY A ODSÚHLASENIE KLIENTOM
3. ZMLUVA– UZAVRETIE ZMLUVY
4. ODSÚHLASENIE PRACOVNÍKOV– POSIELAME PROFILY PRACOVNÍKOV SPĹŇAJÚCICH POŽIADAVKY NA ODSÚHLASENIE KLIENTOVI V DOHODNUTÝ TERMÍN
5. NÁSTUP – NÁSTUP PRACOVNÍKOV NA KLIENTOV PROJEKT

POČAS TRVANIA CELEJ SPOLUPRÁCE SME KLIENTOVI PLNE K DISPOZÍCII, STARÁME SA AJ O SPRÁVNE FUNGOVANIE NAŠICH PRACOVNÍKOV, RIEŠIME S NIMI VŠETKO POTREBNÉ TAK, ABY VYUŽITIE PERSONÁLNEJ SLUŽBY NEBOLO PRÍŤAŽOU, ALE POMOCOU.